Colofon

Titel
Inspiratiewijzer dagactiviteiten voor mensen met dementie

Voorbeelden en tools voor gemeenten en hun partners

Hoofdredactie en productiebegeleiding

Mirjam Dijkema (ZonMw)

Interviews praktijkvoorbeelden en Dementiescan

John Ekkelboom, Nijmegen

Overige interviews, teksten en eindredactie

Marc van Bijsterveldt, Baarn


Filmpjes Zandvoort en Mook

CineDoc (m.m.v. Lou van Riebergen, Hustle Creatives)


Realisatie video Tamara van Ark
Marieke Kessel (met dank aan CineDoc)


Technische realisatie podcast Leeuwarden

Jonne Seriese


Beeldredactie
Kimberly van Dijk (ZonMw)

Ontwerp
Haagsblauw, Den Haag

Technische realisatie

H5mag, Den Haag

Adviezen en input

Hans Alderliesten (Movisie), Ronald Bellekom (VNG), Josien de Boer (ZonMw), Rose-Marie Dröes (Amsterdam UMC), Tara Knegt (Movisie), Julie Meerveld (Alzheimer Nederland), Miriam van Meerten (Alzheimer Nederland), Lars Ramaker (Movisie)

Fotografie en illustraties
Nationale Beeldbank, Getty Images, Alzheimer Nederland en betrokkenen projecten. Met dank voor alle bijdragen.


Deze inspiratiewijzer is tot stand gekomen vanuit de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 en het ZonMw-programma 'Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie'. Dit programma is opgezet in afstemming met Alzheimer Nederland, Movisie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Rose-Marie Dröes, en is gefinancierd door het ministerie van VWS.

Dank aan alle initiatieven, deelnemers aan activiteiten, andere betrokkenen en de partners in het programma die hun medewerking aan deze inspiratiewijzer hebben verleend, in woord en beeld.


Wil je op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Bekijk dan de website www.zonmw.nl/admd. Vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op met het programmateam via admd@zonmw.nl.


Wil je artikelen uit deze publicatie delen? Graag! Maar dan wel met een duidelijke bronvermelding en een verwijzing naar www.zonmw.nl/admd.


Uitgave januari 2023