Migranten met dementie; handvatten voor gemeenten

Nu een grote groep migranten vergrijst, neemt ook het aantal migrantenouderen met dementie snel toe. De publicatie ‘Aan de slag: Integrale zorg en ondersteuning voor migranten met dementie’ van Dementiezorg voor Elkaar biedt handreikingen voor het realiseren van persoonsgerichte zorg en een cultuursensitieve aanpak. Interessant is daarnaast de publicatie ‘Migranten en dementie; verhalen uit Amsterdam Nieuw-West’ van Pharos, gebaseerd op verhalen van mantelzorgers van migranten met dementie en gesprekken met professionals. Op 10 december 2020 organiseerde Pharos een webinar met veel informatie over oudere migranten en dementie.

Het haperende brein: een nieuwe kijk op dementie

Over de ziekte dementie en over mensen met een haperend brein hebben we het vaak in medische en wetenschappelijke termen. Daarbij is vooral veel aandacht voor tragiek, angst en verval. Maar er is veel meer dan zwaarte en pijn alleen. In ‘Het haperende brein’ laat Leontine Trijber (zie ook het filmpje over OC De Zandstroom) zien dat met positieve aandacht en veel creativiteit het leven met dementie voor alle betrokkenen aangenamer kan zijn. Een boek vol handige adviezen en eyeopeners, waarmee mensen met een haperend brein en iedereen om hen heen steun, levensgeluk, plezier en contact kunnen blijven ervaren. Uitgave: Noordboek HL Books, ISBN 978 90 5615 7173.

De Activiteitengids

‘Iemand die een vorm van dementie krijgt, is niet ineens zijn hoofd kwijt. Binnen dat hoofd zijn er nog genoeg mogelijkheden.’ Dat zegt dementiedeskundige Monika Eberhart, auteur van het boek ‘De Activiteitengids’, in een interview op de website van ‘Waardigheid en trots’. De auteur geeft meer dan 200 suggesties voor betekenisvolle activiteiten voor uiteenlopende groepen: jonge mensen met dementie, mensen met verstandelijke beperking, hoogbegaafden met dementie, ‘nieuwe’ ouderen (‘babyboomers’) en migrantenouderen met dementie. Uitgave: Uitgeverij De Graaff, ISBN 978 90 77024 25 6.

Jonge mensen met dementie

In Nederland leven ongeveer 14.000 tot 17.000 mensen met dementie bij wie de eerste ziekteverschijnselen vóór het 65e levensjaar zijn begonnen: dementie op jonge leeftijd. Het is een relatief kleine groep, maar de impact van dementie is juist op jonge leeftijd erg groot. In ‘Aan de slag: integrale zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie’ (van Dementiezorg voor Elkaar) staan praktische tips. Veel informatie is ook te vinden op de website van het Alzheimercentrum Amsterdam. Dit expertisecentrum van Amsterdam UMC is gespecialiseerd in zorg voor deze groep.

Dementie bij een verstandelijke beperking

Om meer aandacht te krijgen voor (beginnende) dementie bij mensen met een verstandelijke beperking, liep tussen 2018 en 2022 de campagne ‘(H)erken jij dementie?!’. Deze campagne wilde laten zien dat dementie bij deze mensen kan voorkomen. Door signalen eerder te herkennen, is een betere ondersteuning mogelijk. Op het Kennisplein Gehandicaptensector staat veel informatie. Praktische kennistools uit de campagne zijn te vinden op de website van Vilans.

Restaurant Misverstand

In het tv-programma Restaurant Misverstand volgt de kijker mensen met dementie die tijdelijk als restaurantmedewerker aan het werk gaan. Dat doen ze onder de bezielende leiding van chef-kok Ron Blaauw. Presentator Johnny de Mol laat op waardige, ontroerende en soms humoristische manier zien welke maatschappelijke vraagstukken samenhangen met dementie. Het programma is gemaakt in nauwe samenwerking met Alzheimer Nederland. Het was te zien in 2020 op SBS6. Nieuwsgierig? Bekijk dan hier de serie terug.

Dementie.nl, platform van Alzheimer Nederland

Dementie.nl is er voor iedereen die te maken heeft met dementie. Mantelzorgers en mensen die zelf dementie hebben, vinden op dit platform tips en informatie over leven met dementie. Ook kunnen zij verhalen lezen, eigen ervaringen delen en vragen stellen aan deskundigen en lotgenoten. Het is een plek voor informatie én om je hart te luchten. Een luisterend oor en advies vinden mensen met dementie en hun naasten ook bij de gratis DementieLijn: 0800 5088 (elke dag van 9 tot 23 uur).

Wat kunnen naasten doen bij dementie?

‘Wat kunt u doen bij dementie?’ is een praktische handleiding voor partners, familieleden en mantelzorgers. Als hun naaste de diagnose dementie krijgt, verandert er veel in hun leven. Omgaan met dementie is namelijk niet eenvoudig. Auteur Carolien Langendijk helpt de lezer uit eigen ervaring op weg in de wereld van zorg en ondersteuning bij dementie. Hoe kun je ervoor zorgen dat een dierbare zo lang mogelijk thuis in de eigen vertrouwde omgeving kan wonen? Ook deze 7e editie is een uitgave van Ontmoetingscentra Dementie.

Stappenplan samenwerken rond mantelzorgers

Steeds meer mensen met dementie (of andere aandoeningen) wonen thuis. Familie, buren en vrienden bieden zorg en ondersteuning. Vaak is dat een zware taak. Het ondersteunen van mantelzorgers vraagt om een goede samenwerking tussen verschillende professionals en organisaties binnen zorg en welzijn, van het sociaal wijkteam tot de thuiszorg. De gemeente kan veel doen door samenwerking in een netwerk te helpen opstarten, zodat de partners daarin elkaar kunnen versterken. ‘Samenwerken in netwerken rondom Mantelzorgers; een stappenplan’ is een uitgave van Movisie.

Samen voetbalherinneringen ophalen

Voor mensen met dementie is het belangrijk om samen herinneringen te blijven ophalen. Bijvoorbeeld over voetbal. Via Football Memories ontmoeten mensen met dementie en/of ouderen die eenzaam zijn elkaar in het stadion. Onder begeleiding van vrijwilligers denken zij terug aan het rijke verleden van hun club. Elke sessie duurt 90 minuten met een kwartier theepauze. Een vergelijkbaar project is Tikkie Terug van Alzheimer Nederland en de PSV Foundation. Klop aan bij de lokale voetbalvereniging en start je eigen versie.

Handreiking ‘Werken met vrijwilligers met dementie’

Jezelf nuttig voelen, prettige relaties hebben en actief deelnemen aan de samenleving. Het zijn belangrijke voorwaarden voor een goede kwaliteit van leven, ook voor mensen met dementie. De handreiking ‘Werken met vrijwilligers met dementie’ is bedoeld voor contactpersonen bij organisaties waar mensen met dementie als vrijwilliger aan de slag gaan in het kader van DemenTalent-projecten. Denk aan (sport)verenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties, natuurorganisaties, winkels, bedrijven, overheden, vluchtelingenorganisaties, musea en scholen. De handreiking is een uitgave van Amsterdam UMC, Ontmoetingscentra 3.0 en DAZ.

‘Dementiezorg voor elkaar’

Doel van het programma ‘Dementiezorg voor Elkaar’ was de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie verbeteren. Dat gebeurde door de zorg en ondersteuning nog beter af te stemmen op de persoonlijke leefwereld van mensen, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen. Tussen 2017 en 2020 heeft het programma samen met de praktijk veel gerealiseerd. Op de website staan de resultaten, inclusief een Register Dementiezorg en Ondersteuning (met interessante feiten en cijfers) en een nieuwe Zorgstandaard Dementie. Het programma is ontwikkeld door Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans.

‘Met mijn vader is niks mis’

In ‘Met mijn vader is niks mis’ schrijft Volkskrantjournalist Toine Heijmans onnavolgbaar over zijn vader en diens nieuwe vriend, dr. Alzheimer. Deze bundeling van een reeks Volkskrant-columns is ‘een reis door het vergetelrijk’. De auteur doet liefdevol verslag van een gevecht tegen dementie, geschreven in betoverende taal. Een monument voor een eigenzinnige vader die zichzelf probeert te blijven en tegenstribbelend afscheid neemt van de dingen die hij kent. Een universeel verhaal over een unieke situatie, met foto’s uit de tijd dat Heijmans’ vader nog een vader was. Een aanrader voor wie wil ‘voelen’ wat dementie betekent. Uitgave: Atlas Contact, ISBN 9789045039626.